Het effect van werkwoordtijd in verhalende nieuwsberichten op de attitude van lezers ten opzichte van patiënten met posttraumatische-stressstoornis.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2017-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het hoofddoel van dit onderzoek was om te bepalen of en in welke mate werkwoordtijd binnen verhalende nieuwsberichten een rol speelt op de narrative engagement bij het lezen van verhalen in nieuwsberichten (Hypothese 2), wat het effect van narrative engagement is op de attitude van lezers (Hypothese 1) en of narrative engagement een mediërende rol heeft op de relatie tussen de gebruikte werkwoordtijd in verhalende nieuwsberichten en de attitude ten opzichte van personen met een psychische aandoening (OV1). Deze hypotheses en de onderzoeksvraag zijn binnen dit onderzoek toegepast op verhalen over patiënten met psychische aandoeningen, specifiek de posttraumatische-stressstoornis, en is onderzocht aan de hand van een online experiment. Op basis van de resultaten kan niet worden geconcludeerd dat werkwoordtijd een rol speelt in de effecten van verhalende nieuwsberichten. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat een hogere mate van sympathie en empathie voor het personage in een verhaal, het ervaren van meer emoties tijdens het lezen van een verhalend nieuwsbericht en een betere begrijpelijkheid van het verhaal voor een positievere attitude ten opzichte van personen met een psychische aandoening kan zorgen. Toch zijn deze resultaten niet eenduidig omdat niet voor alle dimensies van narrative engagement een effect is gevonden. Ondanks het uitblijven van significante effecten is het huidige onderzoek een belangrijke toevoeging aan de literatuur omtrent verhalende nieuwsberichten en het gebruik van werkwoordtijd in deze verhalen doordat het verschillende onderzoeken naar deze concepten combineert. Ook biedt het meerdere concrete handvatten voor vervolgonderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren