De taal van huisartsen: ‘De invloed van positief versus negatief taalgebruik van de huisarts op de voorspellers van gezondheidsuitkomsten van analoge patiënten met aspecifieke lage rugpijn’

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Achtergrond: Een goede arts is niet alleen een gezondheidsexpert, maar ook een expert in communicatie. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een standaard ontwikkeld met een advies over de behandeling van aspecifieke lage rugpijn (pijn in lage rug zonder specifieke oorzaak) en wat te communiceren naar de patiënt toe. Over hoe gecommuniceerd moet worden is nog niets vermeld. Methode: Onderzocht is de invloed van positief versus negatief taalgebruik van de huisarts op de voorspellers van gezondheidsuitkomsten van analoge patiënten met aspecifieke lage rugpijn door middel van een videoconsult. De voorspellers bestonden uit de bewegingsangst, verwachting van herstel, de angst tijdens het kijken van de video, de intentie tot therapietrouw en het vertrouwen in de arts. Het positieve en negatieve taalgebruik werd geïmplementeerd door middel van framing (affirmaties en negaties). Resultaten en conclusie: Er bleken geen significante verschillen te zijn tussen positief en negatief taalgebruik van de arts en de voorspellers van de gezondheidsuitkomsten. Wel is gebleken dat het inlevingsvermogen bij de video van mensen met een medisch beroep lager is dan bij mensen zonder medisch beroep. Wanneer de medici buiten beschouwing werden gelaten, zijn ook geen significante verschillen gevonden tussen de versies wat betreft de gezondheidsuitkomsten. Implicaties en suggesties vervolgonderzoek: Een implicatie van het onderzoek is dat zowel affirmaties als negaties in de positieve én negatieve versie werden gebruikt. Dit zorgde mogelijk voor het uitblijven van significante verschillen. Een suggestie voor vervolgonderzoek is dat onderscheid wordt gemaakt tussen affirmaties en negaties in beide versies en dat wordt ingespeeld op het taalgebruik in combinatie met lichaamstaal en het stemgebruik van de arts. Kernwoorden: positief en negatief taalgebruik, framing, affirmaties en negaties, arts-patiënt communicatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren