Othering in de berichtgeving over de vluchtelingencrisis.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een kwalitatief corpusonderzoek naar de aanwezigheid van verschillende othering frames in twee kranten De Telegraaf (populaire krant) en de Volkskrant (kwaliteitskrant). De framing analyse is uitgevoerd aan de hand van vijf othering frames uit het onderzoek van Breen et al. (2008), namelijk: legitimiteit frame, integratieframe, economisch frame, criminaliteit frame en moraliteit frame. Om de aanwezigheid van de soorten othering frames te onderzoeken is er op basis van de definities van de vijf verschillende frames een codeboek opgesteld waarin de codeereenheden zowel uit eenwoordige als meerwoordige eenheden bestonden. Uit de resultaten is gebleken dat er een significant verschil bestond tussen De Telegraaf en de Volkskrant wat betreft het soort en het gebruik van positieve en negatieve othering frames in de berichtgeving over de vluchtelingencrisis. In beide kranten zijn de verschillende othering frames sterk aanwezig. Deze verschillen in voornamelijk de negatieve beeldvorming van vluchtelingen zouden eventueel van invloed kunnen zijn op de opinievorming van het publiek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren