Op weg naar de toekomst : over de rol van Cradle to cradle als concept voor het verminderen van de negatieve effecten van weginfrastructuur

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De aanleg, aanwezigheid en het gebruik van weginfrastructuur brengt zowel negatieve als positieve effecten met zich mee. Positieve effecten van weginfrastructuur zijn bijvoorbeeld het mogelijk maken van (auto)mobiliteit en het creëren van een verbindende functie. Negatieve effecten van weginfrastructuur zijn te herleiden tot sociale effecten, omgevingseffecten en ruimtelijke effecten. Om de negatieve effecten van weginfrastructuur te verminderen, zonder dat de gebruiker zijn gedrag hoeft aan te passen, is een andere aanpak van ontwerp noodzakelijk. Beleidsmakers kunnen bij het ontwikkelen van een andere aanpak aan de hand genomen worden door een concept. Concepten, abstracte ideeën die als bindend denkbeeld binnen professionele netwerken kunnen fungeren, geven aanwijzingen over de wijze waarop ingegrepen dient te worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen