Een regiospecifieke analyse van de stadsrandzone Eindhoven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis wordt er een regiospecifieke analyse van de stadsrandzone van Eindhoven gedaan. De stadsrandzones zijn belangrijke ontwikkelingsgebieden die zich bevinden op de overgang van stedelijk naar het landelijk gebied (Horck, 1987). De stadsrandzone kenmerkt zich door de grootste absolute en relatieve dynamiek in de periode 1996-2003 (Hamers et al., 2009). Deze ontwikkelingen in de stadsrandzones blijken ongewenst te zijn en te zorgen voor problemen. Zo blijkt uit onderzoek dat er veel open ruimte verloren gaat, er verrommeling plaatsvindt, nivellering van rurale en urbane functies optreedt, er sprake is van ruimtelijke conflicten en dat er fysieke barrières in het gebied liggen (Hamers et al., 2009). Aangezien er nog behoefte is aan regiospecifieke analyses van de stadsrandzone, zal in dit onderzoek de stadsrandzone van Eindhoven onderzocht worden vanuit een theorie over de 5 stadsrandproblemen. Het onderzoek zal gedaan worden aan de hand van de volgende hoofdvraag: In hoeverre hebben ruimtelijke ontwikkelingen en beleid in de stadsrandzone van Eindhoven geleid tot problemen en op welke wijze kan deze problematiek worden verklaard?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen