"Ik heb de advertentie niet begrepen"- Effecten van aanbiedingstijd en complexiteit van visuele metaforen op esthetisch plezier, begrip en interessantheid.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Van Enschot en Van Mulken (2014) onderzochten de invloed van aanbiedingstijd op het esthetisch plezier opgeroepen door retorische figuren in reclame-afbeeldingen. Van Mulken, Van Hooft en Nederstigt (2014) onderzochten waardering van in complexiteit variërende metafoortypen. Resultaten van beide onderzoeken geven geen uitsluitsel over correctheid van ofwel de fluency theory van Reber, Schwarz en Winkielman (2004) (hoe bekender een afbeelding, hoe vloeiender de verwerking en hoe hoger de waardering), ofwel de theorieën van o.a. Giora, Fein, Kronrod, Elnatan, Shuval en Zur (2004) en Hekkert, Snelders en van Wieringen (2003) die wijzen op een omgekeerde U-curve (esthetisch plezier is het hoogst bij optimaal innovatieve stimuli). In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een experiment waarin 122 proefpersonen metaforen variërend in complexiteit hebben beoordeeld op esthetisch plezier, interessantheid en conceptuele en perceptuele vloeiendheid. De aanbiedingstijd was 100ms of 5000ms. Bij een korte aanbiedingstijd bleken minder complexe afbeeldingen hoger te worden gewaardeerd en bij een langere aanbiedingstijd bleek een variant op de omgekeerde U-curve op te treden, waarbinnen afbeeldingen zonder metafoor een bijzondere status hebben.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren