'Dispersed Are We': War in the Individual and Society in Virginia Woolf's Novels

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-27
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze scriptie analyseert drie van Virginia Woolfs romans—The Voyage Out (1915), To the Lighthouse (1927) en Between the Acts (1941)—in de context van de twee wereldoorlogen. Het is een vergelijkend onderzoek dat zich richt op drie thema’s. Ten eerste wordt het gedrag van de personages in de romans bestudeerd. Een tweede thema is communicatie, hoe innerlijke monologen en dialogen zich ontwikkelen in de drie romans. Ten derde wordt oorlog als thema bestudeerd in twee van de drie romans. Het doel van het onderzoek is om te bepalen wat voor invloed de oorlogen hebben gehad op Woolfs fictie—specifieker, hoe de oorlogen haar representatie van individuen en de maatschappij hebben veranderd in de drie romans.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation