Menselijke merken? Een onderzoek naar het effect van antropomorfisme en producttype op de perceptie van de merkpersoonlijkheid.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2018-11-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen deze studie is er onderzocht wat het effect is van een slogan en het producttype op de perceptie van de merkpersoonlijkheid. Er zijn twee typen slogans met elkaar vergeleken: antropomorfe en fysieke slogans. Daarnaast is er onderscheid gemaakt in slogans die adverteren voor utilitaire producten en slogans die adverteren voor hedonistische producten. Er zijn per producttype twee producten gekozen (vier producten in totaal). Per product is er zowel een antropomorfe slogan als een fysieke slogan gecreëerd. De respondenten werden at random toegewezen aan een van de vier condities. De eerste conditie bestond uit fysieke slogans voor utilitaire producten; de tweede conditie bestond uit fysieke slogans voor hedonistische producten; de derde conditie bestond uit antropomorfe slogans voor utilitaire producten; de vierde conditie bestond uit antropomorfe slogans voor hedonistische producten. De volgende variabelen zijn bevraagd: de merkpersoonlijkheid, de attitude ten aanzien van het product en de koopintentie ten aanzien van het product. De belangrijkste uitkomst van deze studie is dat antropomorfisme in advertenties van invloed kan zijn op de perceptie van de merkpersoonlijkheid en marketingmanagers mogelijk kan helpen bij het genereren van de gewenste merkpersoonlijkheidsassociaties.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren