Samenwerking in het regionale openbaar vervoer : Publiek-private samenwerking in het openbaar vervoer bekeken vanuit de principaalagenttheorie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Overheden hebben dus verschillende ideeën over de manier waarop zij het openbaar vervoer in hun gebied willen sturen en hoeveel invloed zij hierop willen hebben. De vraag is aan de orde wat de effecten zijn van de verschillende mate van overheidsinvloed op een succesvol openbaarvervoerbeleid. Bij de beoordeling van deze effecten kan naar verschillende aspecten worden gekeken. Enerzijds kan gekeken worden naar de samenwerking tussen de overheid en het openbaarvervoerbedrijf. Hoe verloopt deze? Is deze succesvol? 6 Welke samenwerkingsvormen worden gecreëerd om tot gezamenlijke acties en verbeteringen te komen? Hoe wordt het concessiebeheer door verschillende partijen ervaren? Anderzijds kan gekeken worden naar de outcome van een concessie: worden (maatschappelijke) doelen gehaald? Is bijvoorbeeld sprake van reizigersgroei? Is er een efficiënt(er) netwerk ontstaan? Hier wordt bekeken wat de effectiviteit van een sturingsmodel is. Bovenstaande leidt tot de volgende doelstelling van het onderzoek: Inzicht verkrijgen in publiek-private samenwerking in het openbaar vervoer tussen decentrale overheden en vervoerder en de effecten hiervan op de kwaliteit van het openbaar vervoer, teneinde tot aanbevelingen te komen over de rol en vorm van publiek-private samenwerking in het openbaar vervoer.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen