Wel of geen 'PVV-corvee'? Een onderzoek naar interne debatten bij de PvdA, de VVD en het CDA over hoe de partijen zouden moeten omgaan met het rechts-populisme (2002-2010).

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat daarom de interne discussie bij gevestigde partijen over hoe zij om moeten gaan met rechts-populistische uitdagers centraal. Het doel van dit onderzoek is dan ook om een bijdrage te leveren aan het al uitgebreide onderzoek naar populisme, door een brug te slaan tussen de literatuur over de strategieën die gevestigde partijen gebruiken tegen rechts-populistische partijen en de daadwerkelijke reacties van gevestigde partijen op rechts-populistische partijen. Met dit onderzoek hoop ik inzicht te verschaffen in hoe er intern gereageerd werd op rechts-populistische uitdagers en tot welke debatten en reacties dit heeft geleid. De academische relevantie van dit onderzoek vloeit voort uit het feit dat dit specifieke onderwerp tot op heden grotendeels is genegeerd in het onderzoek naar populisme in Nederland en daardoor hopelijk zal leiden tot een beter inzicht in populisme. Daarnaast heeft dit onderwerp een duidelijke maatschappelijke relevantie. Het feit dat de opkomst van het populisme in de laatste dertig jaar bijna over de hele wereld heeft plaatsgevonden, geeft deze maatschappelijke relevantie weer. De invloed van populisme op de politiek in West-Europese landen lijkt groot te zijn, een beter inzicht in populisme is daarom steeds belangrijker om de nationale politiek, de Europese politiek en de maatschappij te begrijpen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation