De essentie van het stellen van gesloten vragen in 112-gesprekken.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorscriptie is onderzocht op welke manier centralist en beller met elkaar interacteren binnen 112-gesprekken. Hierbij is gefocust op de verschillende manieren van reageren wanneer er gesloten vragen worden gesteld, zodat de effectiviteit van het stellen van gesloten vragen binnen 112-gesprekken helder wordt. De onderzoeksvraag hierbij luidde: 'Wat zijn de verschillende manieren waarop gereageerd kan worden op gesloten vragen binnen 112-gesprekken?' Om dit te onderzoeken is een conversatieanalyse gedaan van 32 gesprekken afkomstig van de alarmcentrale Regio Utrecht. De gesprekken zijn getranscribeerd, waarbij alle gesloten vragen met bijbehorende reacties zijn geanalyseerd. De meest frequente reactievormen zijn meegenomen in de analyse.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren