Woningcorporaties aan de slag met veiligheid : Over de rol van woningcorporatie op de veiligheid

dc.contributor.advisorDankert, R.
dc.contributor.authorBos, Jolanda
dc.date.issued2013-06
dc.description.abstractLeefbaarheid heeft de laatste decennia meer en meer aandacht gekregen in de politiek. In 1997 is het bijdragen aan leefbaarheid in wijken en buurten dan ook toegevoegd aan de kerntaken van woningcorporaties De afgelopen maanden en jaren is er veel discussie ontstaan over de vraag of woningcorporaties zich wel bezig moeten houden met investeringen in leefbaarheid. Naar aanleiding van deze discussie is de vraag ontstaan welke rol woningcorporaties eigenlijk spelen op het gebied van leefbaarheid. Hieruit komt ook de doelstelling voort: ‘’Het doel van dit onderzoek is om woningcorporaties inzicht te geven in de rol die zij kunnen spelen bij de veiligheid (en daarmee de leefbaarheid) in wijken en buurten door te onderzoeken welke rol woningcorporaties op het gebied van de veiligheid in Kruiskamp hebben gespeeld.’’ Er is ervoor gekozen om het onderzoek te richten op een onderdeel van leefbaarheid, te weten veiligheid. Sinds de jaren 90 is leefbaarheid namelijk vooral een kwestie van veiligheid en van sociale aspecten geworden (Leidelmeijer & van Kamp, 2003). Om de doelstelling te behalen is de volgende hoofdvraag gesteld: ‘’Wat is de rol van woningcorporatie bij de veiligheid in wijken?’’ Omdat leefbaarheid meer en meer aandacht heeft gekregen zijn er ook de nodige benaderingen geweest om leefbaarheid in wijken te verhogen. De meest recente aanpak op wijkniveau is de wijkenaanpak uit 2007, deze wijkenaanpak is het kader van waaruit de hoofdvraag wordt beantwoord. Om tot een goede conclusie te komen is de scriptie in drie delen verdeeld. Allereerst is er literatuurstudie verricht naar bestaande theorieën voor wat betreft leefbaarheid en veiligheid. Vervolgens is met die kennis een casestudy verricht in de wijk Kruiskamp. Hier is geprobeerd om door middel van interviews de rol van de woningcorporaties bij het verbeteren van veiligheid vast te leggen. Als laatste is de theorie gekoppeld aan de onderzoeksresultaten.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2270
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationBachelor Geografie, Planologie en Milieuen_US
dc.thesis.studyprogrammeBachelor Geografie, Planologie en Milieuen_US
dc.thesis.typeBacheloren_US
dc.titleWoningcorporaties aan de slag met veiligheid : Over de rol van woningcorporatie op de veiligheiden_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2012 Bos.pdf
Size:
397.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format