HEET HANGIJZER: GEZINSPLANNING IN DE ACADEMISCHE WERELD. Een vergelijkende casestudie naar gezinsplanning in de academische wereld bij vrouwelijke academici met een tijdelijk contract

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit beoogt academici beter te faciliteren als het gaat om gezinsplanning, ook als er sprake is van een tijdelijk contract. In vergelijking met de faculteit der Managementwetenschappen (FdM) wordt binnen FNWI momenteel relatief weinig gebruik gemaakt van regelingen omtrent zwangerschap. De doelstelling van deze thesis is om na te gaan welke factoren van invloed zijn op gezinsplanning onder tijdelijk universitair personeel, teneinde FNWI te kunnen adviseren over hoe zij vrouwen met een tijdelijk contract beter kunnen faciliteren in het combineren van hun academische carrière en gezinsplanning. Deze thesis geeft antwoord op de vraag: “Welke factoren zijn van invloed op gezinsplanning onder vrouwelijke academici met een tijdelijk contract werkzaam binnen de faculteiten FNWI en FdM?”. Om deze vraag te beantwoorden is een vergelijkende casestudy uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van mixed-methods. Enerzijds is een survey uitgezet en geanalyseerd aan de hand van een tweetal regressieanalyses. Anderzijds is een tiental verdiepende interviews uitgevoerd met vrouwelijke academici met een tijdelijk contract werkzaam bij FNWI of FdM. Hieruit is gebleken dat individuele attitude, sociale omgeving en vermeende bekwaamheid gezinsplanning kunnen verklaren. De rol van sociale veiligheid hierin is beperkt.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen