Publiek wat moet, privaat wat kan : Een onderzoek naar uitbestedingsmogelijkheden van het planologisch proces

Keywords
Thumbnail Image
Date
2011-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De lokale overheid heeft in Nederland van oudsher een prominente rol binnen de ruimtelijke ordening. Zo ziet ze er o.a. op toe dat er voor het gemeentelijk grondgebied een of meer bestemmingsplannen zijn die aangeven wat het huidig grondgebruik is en wat er in de toekomst mogelijk is met de gronden. Ook toetst ze vergunningaanvragen die dienen te worden aangevraagd in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. Het is echter de vraag in hoeverre deze prominente rol tegenwoordig nog efficiënt te noemen is. Zo zullen gemeenten in de toekomst te maken krijgen met krimpende organisaties door onder meer de omvangrijke bezuinigingsopgaven. Om ervoor te zorgen dat er desalniettemin een gedegen ruimtelijke ordening kan worden bedreven kan er wellicht gekeken worden naar landen waar de ruimtelijke ordening een meer neo-liberalistische insteek heeft dan hier in Nederland. In landen zoals het Verenigd Koninkrijk heeft de ruimtelijke ordening zo’n praktijk waarbij de private partijen actiever betrokken zijn bij o.a. planvorming. Het idee dat er een aantal onderdelen zijn in de planologie die zijn uit te besteden komt hier vandaan en begint ook in Nederland te spelen bij zowel publieke als private organisatie die betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen