Een natuurbeleidsarrangement in verandering : De invloed van veranderende samenwerkingsrelaties op de kwaliteit van het natuurbeleid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 2010 is door het kabinet Rutte besloten om stevig te bezuinigen op het natuurbeleid en dit beleid tevens te decentraliseren naar de provincies. Onder de noemer ‘herijking EHS’ wordt de omvang van de ecologische hoofdstructuur (EHS) teruggebracht van 728.500 hectare naar 600.000 hectare en wordt de termijn voor het realiseren hiervan opgeschoven van 2018 naar 2021. Op 20 september 2011 zijn het Rijk en de onderhandelingsdelegatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een onderhandelingsakkoord overeen gekomen over de decentralisatie van het natuurbeleid. Vanaf 2014 zijn de provincies financieel verantwoordelijk voor het beheer van de EHS. Rondom het natuurbeleid is het netwerk van actoren steeds groter en hechter geworden en is de samenwerking tussen deze actoren een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Belangrijke actoren binnen dit netwerk zijn provincies en terreinbeheerders. De samenwerking tussen die actoren lijkt de afgelopen tien jaar te zijn ontwikkeld van een meer hiërarchische naar een samenwerking volgens het netwerkmodel. Deze samenwerking is zo belangrijk geworden dat een verstoring van de samenwerkingsrelatie een bedreiging voor de kwaliteit van het natuurbeleid vormt. De bezuinigingen en de decentralisatie zijn een voorbeeld van een dergelijke verstoring. Het probleem is dat er momenteel weinig inzicht is in hoe de bezuinigingen en de decentralisatie de samenwerkingsrelatie gaan beïnvloeden waardoor onduidelijk blijft hoe de kwaliteit van het natuurbeleid gaat veranderen. Door dit gebrek aan inzicht kan de samenwerkingsrelatie niet verbeterd worden wanneer daar behoefte aan is. De veranderende samenwerkingsrelaties zullen in dit onderzoek onderzocht worden zodat er een bijdrage kan worden geleverd aan de kwaliteit van het natuurbeleid. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: ‘Hoe en in hoeverre zal de kwaliteit van het natuurbeleid beïnvloed worden door veranderende samenwerkingsrelaties binnen het natuurbeleidsarrangement in de provincie Utrecht?’
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen