Duurzaam HRM binnen De Broekhuis groep

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-04-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen de organisatie ontbreekt het aan een integrale visie op HRM. Duurzaam HRM is de ontbrekende ‘kapstok’ waaraan huidig en toekomstig HRM-beleid gekoppeld kan worden. Door bestudering van de beschikbare theorie is onderzocht wat verstaan kan worden onder adoptie en Duurzaam HRM en welke interne organisatiefactoren van invloed kunnen zijn op de adoptie van (Duurzaam) HRM. Door analyse van beleidsdocumenten en interviews is de huidige adoptie van Duurzaam HRM in kaart gebracht. Vervolgens is met interviews onderzocht wat de invloed van interne organisatiefactoren is geweest op de adoptie van de Duurzaam HRM-praktijken. Op basis van de onderzoeksresultaten is een conceptueel model ontwikkeld waarin zichtbaar gemaakt is welke interne organisatiefactoren van invloed zijn op de adoptie van de afzonderlijke Duurzaam HRM-thema’s. Er zijn aanbevelingen gedaan voor theoretisch vervolgonderzoek en er is een 10-stappenplan gepresenteerd waarmee de organisatie een grotere mate van adoptie van Duurzaam HRM kan bereiken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen