Lege stenen, of volop mogelijkheden? Onderzoek naar de toepasbaarheid van verhandelbare ontwikkelrechten op de (particuliere) woningmarkt ten behoeve van gebiedsontwikkeling

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-12-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis werd er onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van verhandelbare rechten om het transformeren van krimpgebieden mogelijk te maken. Krimp is sinds de 21e eeuw waarneembaar binnen Nederland. De facetten die hiervoor zorgen binnen de provincie Limburg zijn: vergrijzing, ontgroening en migratie. Daardoor verplaatst de woningmarkt zich van een vraag gestuurde naar een aanbodgerichte markt waardoor de markt anders moet worden benaderd. Sinds 2010 beseffen de onderste lagen van de particuliere woningmarkt binnen de provincie Limburg dat zij getroffen worden door de krimp. Dit ziet men terug in langere verkooptijden, dalende verkoopcijfers en verkoopprijzen. Woningbezitters beginnen zich te realiseren dat niet alleen de crisis maar tevens de krimp zorgt voor deze resultaten. Als gevolg hiervan ontstaat langdurige leegstand en investeert men niet meer in de eigen woning als gevolg van het ontbreken van rendement, uiteindelijk leidt dit tot verloedering en afname van de leefbaarheid in krimpgebieden. Dit vraagt om actie. Als gevolg van de huidige marktomstandigheden, hoge verwervingskosten en versnipperde eigendom bij binnenstedelijke gebieden voldoen traditionele planningsinstrumenten niet meer om in te grijpen in deze krimpgebieden. Ze zijn in deze tijden van crisis en krimp te duur om toe te passen bij de herstructurering. Er zal dan ook gezocht moeten worden naar andere instrumenten om interventie op de particuliere woningmarkt mogelijk te maken. De hypothese was dat door een markt te creëren aan de hand van overheidsinterventie men maatschappelijke doelen kan bereiken. Vanuit de eigendomsrechtentheorie wordt er gesteld dat vormen van marktstructurering worden gebruikt om ruimtelijke en maatschappelijke doelen te bereiken. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van traditionele publiekrechtelijke interventie methodes. De overheid stelt bestemmingsplannen op en maakt beleid omtrent de goede ruimtelijke ordening. Daarentegen kan men de markt ook via andere interventiemethoden structureren. De overheid intervenieert privaatrechtelijk door het anders verdelen van eigendomsrechten op de woningmarkt en maakt hierdoor gebiedsontwikkeling mogelijk. Als uitkomst vindt er een gebiedsgerichte aanpak plaats. Er werd in dit onderzoek getoetst of deze specifieke situatie, de gevolgen van krimp, op de particuliere woningmarkt kan worden aangepakt aan de hand van deze vorm van marktstructurering. Dit is gewoon mogelijk. Of het ook de sleutel tot succes is blijft de vraag.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen