Kennis in het gemeentehuis. Een dagboekstudie naar kennismanagement binnen de Nijmeegse gemeentlijke organisatie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-09-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het organiseren van kennis is in toenemende mate van belang binnen publieke organisatie. Om deze reden is in deze dagboekstudie onderzoek gedaan naar kennismanagement binnen de Nijmeegse gemeentelijke organisatie. Door 25 respondenten twee keer per week een dagboek te laten invullen voor een periode van drie weken, is data verzameld omtrent enkele evaluatiefactoren die zijn onderscheiden uit de literatuur over kennismanagement en -ontwikkeling. Er is een evaluatie gedaan op basis van de volgende factoren: interactie tussen impliciete en expliciete kennis (1); persoonlijke eigenschappen van werknemers (2); organisatiecultuur (3); fysieke organisatiekenmerken (4) en de kennisverwerving via externe kennisbronnen (5). De dagboeken vormden een breed beeld van de situatie in de organisatie, doordat er van iedere afdeling minstens één werknemer deelnam aan het onderzoek. Resultaten tonen dat het kennismanagement op basis van de meeste factoren al aardig goed is ingericht. Zo schept de bestaande organisatiecultuur een fijn leerklimaat waarin werknemers open staan voor elkaars kennis en kunde en elkaar goed weten te vinden, wordt er veel samengewerkt met externe partners en schept de fysieke inrichting van de organisatie voldoende mogelijkheid voor ontmoeting en uitwisseling van kennis. Verbeterpunten zitten voornamelijk in toegankelijkheid van digitaal opgeslagen kennis: documenten zijn veelal beperkt toegankelijk voor anderen en het interne netwerk biedt weinig mogelijkheden voor het terugvinden van eerdere kennis over bepaalde onderwerpen. Bovendien kan meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van vooral jonge medewerkers en het aanbieden van kennissessies en trainingen de kennisontwikkeling en het behoud ervan ten goede komen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation