Een nieuwe verkiezing: Politieke representatie in de eerste verkiezing van het Europees Parlement.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2019-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit werk onderzoekt het (Europees) parlementaire proces dat schuilging achter de totstandkoming van de eerste verkiezingen van het Europees Parlement (EP). De hoofdvraag van dit werk; welke verschillende ideeën over politieke representatie komen naar voren in het (Europees) parlementair debat over de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement, door middel van rechtstreekse verkiezingen van 1976, wordt beantwoord aan de hand van parlementaire bronnen, zoals notulen en handelingen van het EP. Uiteindelijk toont dit werk aan dat, in tegenstelling tot de aannames in de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp, het EP allerminst unaniem was in haar wens tot directe verkiezingen. Voorts toont dit werk aan dat er verschillende opvattingen van politieke representatie waarneembaar waren in het proces dat schuilging achter de totstandkoming van directe verkiezingen van het EP.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation