Effectieve gezondheidsvoorlichting door de overheid.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Rijksoverheid wil de gezondheid van alle Nederlanders verbeteren en treft maatregelen om roken, overgewicht en obesitas en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Vanwege de preventieve aanpak vormen jongeren een belangrijke doelgroep. Het doel van gezondheidsvoorlichting is om hen te informeren over en overtuigen van het belang van een gezonde leefstijl. Het is echter onwaarschijnlijk dat de huidige vormen van gezondheidsvoorlichting, waarin veelal gebruik wordt gemaakt van argumenten en statistische informatie, jongeren bereiken en kunnen overtuigen. Strategische verhalen zouden hierin verandering kunnen brengen. In dit onderzoek werd onderzocht in hoeverre narratieve gezondheidsvoorlichting leidt tot meer overtuigingen, attitudes en intenties in lijn met de boodschap dan niet-narratieve gezondheidsvoorlichting. Bovendien werd onderzocht of opleidingsniveau en de mate van betrokkenheid bij de drie gezondheidsthema’s een rol spelen. Een experiment werd uitgevoerd onder 138 jongeren die een narratieve of niet-narratieve tekst lazen over de drie gezondheidsthema’s. Uit de resultaten blijkt dat narratieven hebben geleid tot positievere attitudes. Voor de thema’s problematisch alcoholgebruik en overgewicht zijn dit effecten in de gewenste richting, maar voor roken niet. Verder resulteerde het lezen van een verhaal over roken tot minder sterke overtuigingen met betrekking tot de voordelen van niet-roken voor ieders gezondheid dan een uiteenzettende voorlichtingstekst. Effecten op gedragsintenties bleven uit. De mate waarin lezers betrokken zijn bij de thema’s en opleidingsniveau traden niet op als moderatoren in de gevonden effecten. Al met al, kunnen op basis van deze studie voorzichtige conclusies worden getrokken over de effectiviteit van verhalen in een context van gezondheidsvoorlichting namens de overheid. Verhalen blijken met name zinvol voor de beïnvloeding van attitudes. Het advies luidt daarom om vaker gebruik te maken van strategische storytelling in gezondheidsvoorlichting namens de overheid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren