Rituele Rouw in het Antropoceen. Onderzoek naar de professionalisering van rituele begeleiding bij klimaatrouw

dc.contributor.advisorBakker, Justine
dc.contributor.authorAanen, Johan
dc.date.issued2024-02-06
dc.description.abstractMet het uitvouwen van een globale ecologische crisis en de vele lokale uitingen daarvan, is ecologische rouw een wetenschappelijk onderkend verschijnsel geworden. Maatschappelijk en politiek gezien mist ecologische rouw echter nog brede erkenning. In het omgaan met ecologische rouw zijn ecologische rouwrituelen daarom een groeiend fenomeen. Deze rituelen kunnen helpen bij het omgaan met de existentiële en spirituele dimensie van ecologische rouw. De effectiviteit van rituelen hangt echter samen met het (her)ontwerp ervan. Veel rituelen worden intuïtief ontworpen, niet op basis van relevante theorie. In de bestaande literatuur over het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe rituelen – een proces dat ritualiseren wordt genoemd – wordt de ritualisering van ecologische rouw nog onderbelicht. Deze scriptie vult een leemte in de literatuur door te onderzoeken hoe ecologische rouwrituelen professioneel kunnen worden ontworpen en uitgevoerd. Het onderzoek analyseert daartoe een framework over professionele ritualisering aan de hand van inzichten uit de rouwtheorie, rituele theorie en literatuur over ecologische rouw en - rouwrituelen. Door een literatuuronderzoek naar de achtergrond en kenmerken van ecologische rouwrituelen zijn belangrijke thema’s en rouwkenmerken van ecologische rouw vastgesteld. De analyse van het framework voor professionele ritualisering toont verder welke elementen ecologische rouwrituelen nodig hebben om te worden gesteund door de rituele theorie. Door aanvullende inzichten uit de theorie over rouwrituelen te betrekken, worden de contouren geschetst van een framework dat specifiek is gericht op het professioneel opzetten van ecologische rouwrituelen. Dit framework wordt gebruikt om een voorstel te formuleren voor een professioneel ecologische rouwritueel. Deze studie toont aan dat persoonlijke en sociale transformatie een gewenste, maar onzekere uitkomst is van ecologische rouwrituelen. Deze scriptie beargumenteert dat geestelijk verzorgers aangewezen professionals zijn om ecologische rouwrituelen te ontwerpen en uit te voeren. Deze scriptie laat zien dat het gebruik van evidence based onderzoek uit de rituele theorie en rouwtheorie noodzakelijk is, maar niet voldoende om ecologische rouwrituelen te professionaliseren.
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/16382
dc.language.isonl
dc.thesis.facultyFaculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
dc.thesis.specialisationspecialisations::Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen::Master Theologie en Religiewetenschappen::Geestelijke verzorging
dc.thesis.studyprogrammestudyprogrammes::Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen::Master Theologie en Religiewetenschappen
dc.thesis.typeMaster
dc.titleRituele Rouw in het Antropoceen. Onderzoek naar de professionalisering van rituele begeleiding bij klimaatrouw
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
MA Scrip REL Aanen, J.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format