Humor in crisistijd. Subtitel: een onderzoek naar het gebruik van humor op Twitter tijdens de vluchtelingencrisis.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Eerder onderzoek liet zien dat humor vaak gebruikt wordt in tijden van crises, en dat het kan bijdragen aan het beter verdragen van een crisis (McGraw, Williams & Warren, 2013). Algemene inzichten over het gebruik van humor tijdens een crisis ontbreken echter nog. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen op welke manier humor gebruikt wordt op Twitter tijdens de vluchtelingencrisis. Het onderzoek geeft antwoord op de hoofdvraag “Op welke manier kenmerkt humor zich in tweets gedurende een crisis?’’ Er is een corpusanalyse uitgevoerd, waarbij 10.000 annotaties zijn gecodeerd, door 20 studenten communicatie- en informatiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Elke student kreeg random 500 tweets toegewezen, en heeft deze gecodeerd aan de hand van twee variabelen: type humor en attitude. De derde variabele, waardering, werd aan de hand van retweets geanalyseerd. De resultaten laten zien dat de overige categorie het meest voorkwam. Daarna was ironie het type humor dat het meest werd gebruikt in tweets over vluchtelingen. Uit de resultaten met betrekking tot attitude bleek een positieve attitude vaker voor te komen dan een negatieve attitude. Een neutrale attitude kwam veruit het meeste voor. Opvallend was dat er minder humor voorkwam bij een negatieve attitude, dan op basis van toeval werd verwacht. Elk type humor bleek wel veel vaker voor te komen bij een negatieve attitude dan op basis van toeval werd verwacht. Bovendien lieten negatieve en positieve attitude tegenovergestelde resultaten zien. Tot slot zijn er geen significante resultaten opgetreden met betrekking tot waardering. Er bleek geen verband te bestaan tussen waardering en retweets. Dit is het eerste onderzoek dat inzicht geeft in humor op Twitter tijdens de vluchtelingencrisis. Het onderzoek bevat echter enkele beperkingen. Om tot generaliseerbare inzichten te komen, is vervolgonderzoek daarom aan te bevelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren