Vervoersarmoede op het platteland : Over verplaatsingsbeperkingen in rurale gebieden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de huidige maatschappij wordt het vanzelfsprekend geacht dat iedereen zich dagelijks kan verplaatsen. Is het niet met de auto, dan wel met de bus of fiets. Er is echter een groep personen die niet over deze verplaatsingsmogelijkheden beschikt en als gevolg hiervan niet of minder gemakkelijk kan deelnemen aan het sociale leven. Deze groep wordt aangeduid als vervoersarm. In verschillende landen is al uitvoerig onderzoek gedaan naar het fenomeen vervoersarmoede, terwijl het onderzoek zich in Nederland beperkt tot enkele verkenningen naar of onder vervoersarmen in het stedelijk gebied. In dit onderzoek wordt een poging gedaan om meer inzicht te krijgen in de verplaatsingsbeperkingen waarmee inwoners van het landelijk gebied worden geconfronteerd. Dit gebeurt aan de hand van de in hoofdstuk 1 gestelde hoofdvraag: Welke factoren liggen ten grondslag aan de verplaatsingsbeperkingen van inwoners van landelijke kernen en in hoeverre leidt dit tot vervoersarmoede onder de inwoners van deze landelijke kernen?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen