Een tweesnijdend zwaard. De integratie van jongere broers Edward en William Henry in de dynastie van de Hannovers, 1739-1805.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De positie van jongere broers en zussen in vroegmoderne dynastieën was van groot belang. Voor de vorst waren zij enerzijds een zegen, anderzijds een bedreiging. In deze scriptie is deze problematiek toegepast op George III van Groot-Brittannië en 'spares' Edward en William Henry, waarbij hun integratie in de bredere dynastie centraal stond. Uit het werkzame leven van beide broers bleek een grote inzet voor de vorst en dynastie, iets wat over het algemeen ook te zien was in hun persoonlijke relatie tot de vorst. Het waren relaties waarin oprechte affectie zeker ook een rol speelden. Toch konden ook conflicten zich voordoen, bijvoorbeeld toen bleek dat William Henry heimelijk getrouwd was met een vrouw ver onder zijn rang. Door de blik te hebben gericht op deze twee prinsen, is vooral het belang van hun eigen agency gebleken, iets waar in de historiografie nog te weinig aandacht aan is geschonken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation