Multi-level citizenship & migratie : De effecten van migratie binnen de EU op de ervaring van multilevel citizenship

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Burgerschap is een begrip dat voor iedereen van belang is. Iedereen binnen de Europese Unie ondervindt gelijktijdig verschillende vormen van burgerschap. Deze verschillende vormen van burgerschap bestaan naast elkaar, en dit fenomeen heet multi-level burgerschap. Het duidt aan dat mensen burgerschap hebben op meerdere schaalniveaus. De Europese Unie probeert met zijn beleid de relaties met de burgers directer te maken. Mede daarom is het Europees burgerschap opgezet. De EU formaliseerde deze vorm van burgerschap in 1993 toen het verdrag van Maastricht in werking trad. Naast deze transnationalisatie van burgerschap vindt er echter ook een regionalisatie van het burgerschap plaats. Dit komt mede door het subsidiariteitsbeginsel, wat inhoudt dat bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers moet plaatsvinden. Deze regionalisatie en transnationalisatie van burgerschap past binnen een groter kader van onze globaliserende wereld. Sommige wetenschappers denken dat daarom het nationaal burgerschap aan belang verliest. Maar nationale overheden spelen over het algemene een grote rol in zowel regionalisatie als ook in transnationalisatie. Het is dus onduidelijk hoe de verschillende niveaus van burgerschap zich tot elkaar verhouden. De Europese Unie zet in het kader van de integratie mobiliteit centraal. De mogelijkheid tot vrij reizen en vrij te vestigen binnen de unie, zijn bedacht om de integratie te bevorderen. Hiermee probeerde de EU tevens de band van de burgers met Europa te versterken en de relatie met de burger directer te maken. In de praktijk is echter niet onderzocht welke invloed migratie binnen de EU heeft op de ervaring van burgerschap. Er zijn onderzoeken waarin is gekeken naar hoe de gevoelens over Europa veranderden na migratie. Maar dit is slechts een klein onderdeel van burgerschap. Burgerschap omvat alle aspecten van het toebehoren aan een gemeenschap. Burgerschap is te verdelen in twee onderdelen: formeel en affectief. Formeel heeft betrekking op de rechten en plichten die horen bij het toebehoren aan de gemeenschap. Hierbij valt te denken aan belastingen, wetten en ook burgerschapsrechten. De affectieve kant heeft betrekking op de emotionele band met de gemeenschap voorbeelden hiervan zijn het dragen van een identiteit en het hebben van een band met de gemeenschap. De formele kant van burgerschap krijgt in de praktijk meer belang als de affectieve kant sterker is. Dit komt omdat burgers zich bewuster worden van hun rechten en plichten, ten opzichte van de gemeenschap, als hun gevoel tot deze gemeenschap te behoren groter wordt. Formele aspecten van burgerschap zijn echter objectief, het zijn gegeven rechten en plichten, daarom wordt in dit onderzoek gekeken naar hoe mensen deze ervaren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen