De waardering en ontvangst van private musea in de krantenberichtgeving in de eenentwintigste eeuw in Nederland en de Verenigde Staten

dc.contributor.advisorBraber, H.M. van den
dc.contributor.advisorSmeets, R.J.H.
dc.contributor.authorSülzle, E.E.
dc.date.issued2022-08-26
dc.description.abstractIn de eenentwintigste eeuw is een wereldwijde opkomst van private musea waarneembaar. Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de wetenschap over dit culturele fenomeen door te analyseren hoe de publieke opinie, gerepresenteerd door het nieuwsdiscours, in Nederland en in de Verenigde Staten private musea waarderen en ontvangen. Aan de hand van de zeven waardenregimes uit de sociologische theorie van Luc Boltanski en Laurent Thévenot uit On Justification: Economies of worth (2006) worden door middel van een discoursanalyse van in totaal achttien krantenartikelen uit drie Nederlandse kranten; de Volkskrant, De Telegraaf en het NRC Handelsblad en drie Amerikaanse kranten; The New York Times, The Wall Street Journal en The Washington Post, het draagvlak voor de opkomst van private musea beschreven. Aan de hand van welke waarden wordt de proliferatie van private musea in de eenentwintigste eeuw door de publieke opinie in Nederland en in de Verenigde Staten ontvangen? Dit onderzoek concludeert dat de waardenregimes – het inspiratie regime, het domestieke regime, het faamregime, het civiele regime, het marktregime, het industrie regime, het netwerkregime – ten grondslag liggen aan één of meerdere argumenten uit de krantenberichtgeving van beide landen. Het is aantoonbaar dat zowel in Nederland als in de Verenigde Staten een sterk wantrouwen bestaat ten aanzien van rijke particulieren die private musea stichten. In de nieuwsdiscoursen worden zij onder andere – elk vanuit een ander waardenregime beredeneerd – beschuldigd van hebzucht, belastingontduiking, belangenverstrengeling en een narcistisch verlangen naar publieke erkenning en status. Private musea worden in de krantenberichtgeving van Nederland en van de Verenigde Staten voornamelijk vanuit civiele waarden gerechtvaardigd voor het langdurig en fysiek publiekelijk toegankelijk maken van kunst, waarnaast er vanuit inspiratie waarden aan de artistieke kwaliteit van de musea niet wordt getwijfeld.en_US
dc.embargo.lift10000-01-01
dc.embargo.typePermanent embargoen_US
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/13343
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Letterenen_US
dc.thesis.specialisationKunstbeleid en kunstbedrijfen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Kunst- en Cultuurwetenschappenen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleDe waardering en ontvangst van private musea in de krantenberichtgeving in de eenentwintigste eeuw in Nederland en de Verenigde Statenen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
631dd7baafc4b-Sulzle_De waardering en ontvangst van private musea_Scriptie MKBKB.pdf
Size:
1.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format