Een studie naar de effecten van regionale accenten in landelijke marketing

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van het gebruik van regionale accenten bij advertenties, waarbij gekeken is naar een aantal marketingvariabelen: attitude ten opzichte van het geadverteerde product, attitude ten opzichte van de advertentie, aankoopintentie en recall/merknaamherkenning. Het betreft onderzoek waarbij het sociolinguïstische domein en marketingdomein in elkaar overvloeien, waarbij het congruentie-effect centraal stond. In deze studie is dat het effect dat optrad als het product voldeed aan dezelfde etnoculturele stereotyperingen als het accent en de combinatie van een congruent product en accent tot hogere waarderingen leidde. Specifiek werd onderzocht in hoeverre het eerder gevonden congruentie-effect aan de orde is in advertenties met zowel Noordelijke (Gronings) als Zuidelijke (Limburgs) accenten. Dit werd gedaan via een experiment waarin respondenten advertenties moesten beoordelen van een yoghurt met ‘noordelijke’ associaties of een yoghurt met ‘zuidelijke’ associaties, die uitgesproken werden met een Gronings of Limburgs accent. Uit het onderzoek blijkt dat het eerder gevonden congruentie-effect ook aan de orde is met zowel Noordelijke als Zuidelijke accenten. Zo werd het congruentie-effect gevonden bij attitude ten opzichte van de advertentie en deels gevonden bij aankoopintentie. Het gebruik van regionale accenten had dus een significant positieve invloed op een aantal marketingvariabelen mits het accent en het merk met elkaar congrueerden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren