De invloed van subjectiviteit, initiële attitude en waardebetrokkenheid op de waardering van advertentieteksten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door middel van coherentierelaties en connectieven in de tekst kan de ontvanger eenvoudiger de juiste verbanden leggen tussen de verschillende zinsdelen en meer tekstbegrip krijgen. In dit onderzoek zijn twee typen subjectiviteit van teksten (subjectief en objectief) verwerkt in auto-advertenties om de waardering van advertenties te onderzoeken. Tevens is het effect van de initiële attitude ten opzichte van de adverterende organisatie op de advertentiewaardering gemeten, evenals een mogelijk modererend effect van waardebetrokkenheid op zowel subjectiviteit als initiële attitude. Uit de analyse bleek dat lezers met een positieve attitude ten opzichte van een organisatie de bijbehorende advertentie meer waarderen dan wanneer ze een negatieve attitude hebben. De verwachting dat objectieve advertentieteksten tot meer advertentiewaardering leiden dan subjectieve advertentieteksten werd niet bevestigd. Tevens werden de twee verwachte interactie-effecten van waardebetrokkenheid niet bevestigd. Een onderzoeksdesign die achteraf niet allesomvattend bleek te zijn is de hoofdreden voor de niet gevonden maar wel verwachte onderzoeksresultaten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren