Percepties op inclusieve communicatie in gemeentelijke overheden

dc.contributor.advisorHal, L.B.E. van
dc.contributor.advisorFaro, L.M.C.
dc.contributor.authorSteinvoorn, P.J. van
dc.date.issued2020-06-08
dc.description.abstractInleiding: uit wetenschappelijke literatuur en praktijk blijkt dat inclusieve communicatie een complexe taak is voor overheidsinstanties. Deze complexiteit wordt veroorzaakt door de grote diversiteit in de samenleving waarin overheidsinstanties moeten communiceren. Het huidige onderzoek heeft door middel van een exploratief onderzoek een verdieping gegeven aan het begrip inclusieve communicatie. In het onderzoek wordt de onderzoeksvraag beantwoord: Hoe percipiëren professionals die werkzaam zijn voor gemeentelijke overheden inclusieve communicatie en wat zijn volgens hen randvoorwaarden hiervoor? Methode: het onderzoek is opgezet als kwalitatief onderzoek door middel van semigestructureerde interviews. Aan het onderzoek hebben zes respondenten deelgenomen, aangevuld met een transcript uit een vergelijkbaar onderzoek in gemeente Y. Na afloop zijn de interviews getranscribeerd. Tijdens het analyseproces werd structuur aangebracht in de transcripten door middel van open codes. De open codes werden vervolgens onderverdeeld in axiale codes. Bijpassende citaten werden aan de axiale codes toegevoegd om op basis daarvan verbanden tussen de citaten te leggen. Resultaten: uit de resultaten is gebleken dat respondenten de volgende woorden gaven aan inclusieve communicatie: verschillen erkennen, gelijke kansen, belevingswereld leren kennen, mensen op tijd betrekken, ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord, betrokken en gerespecteerd voelt in communicatie vanuit de gemeente. De respondenten leken echter nog zoekende naar de balans tussen het zenden van informatie en het luisteren naar belanghebbenden en burgers. Randvoorwaarden die genoemd werden waren het leren kennen van de belevingswereld van de burgers, bewustwording en zorgvuldigheid tijdens werkzaamheden. Conclusie: de respondenten gaven aan dat inclusieve communicatie draait om erkenning van diversiteit, gelijke kansen en dat burgers zich gerespecteerd en gehoord voelen in communicatie vanuit de gemeente. Verder lijkt de communicatie binnen een divers publiek een complexe situatie waarin de gemeente constant blijft zoeken naar de juiste werkwijze. De randvoorwaarden binnen de gemeente lijken duidelijk voor de respondenten. In contact zijn met burgers lijkt de belangrijkste randvoorwaarde om inclusief te communiceren. Verder werd bewustzijn en zorgvuldigheid in het werk met inclusieve communicatie genoemd.en_US
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/9656
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Letterenen_US
dc.thesis.specialisationBachelor Communicatie- en Informatiewetenschappenen_US
dc.thesis.studyprogrammeBachelor Communicatie- en Informatiewetenschappenen_US
dc.thesis.typeBacheloren_US
dc.titlePercepties op inclusieve communicatie in gemeentelijke overhedenen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Steinvoorn van Jarle 1040525 BA sriptie.pdf
Size:
1.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format