Visumbeleid als een politiek pressiemiddel: Een onderzoek naar de invloed van de politieke verhoudingen tussen de EU en Turkije op het visumbeleid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het wereldwijde systeem van visa zorgt ervoor dat er grote verschillen bestaan tussen de reismogelijkheden van mensen op de wereld. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar deze ongelijkheid en de oorzaken en gevolgen hiervan. In dit onderzoek wordt gekeken naar het visumbeleid dat de Europese Unie hanteert voor Turkije. Turkije is namelijk de enige (kandidaat) lidstaat van de EU waarvan de burgers verplicht zijn een visum aan te vragen voordat zij de EU in mogen reizen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Hoe komt het dat inwoners van Turkije als enige (kandidaat) lidstaat van de Europese Unie een visum moeten aanvragen voordat zij de EU in mogen reizen en wat zijn de consequenties hiervan? Wat uit het onderzoek geconcludeerd kan worden is dat het feit dat inwoners van Turkije als enige (kandidaat) lidstaat van de EU een visum aan moeten vragen voordat zij de EU in mogen reizen vooral te verklaren is aan de hand van politieke factoren. Uiteindelijk heeft een gebrek aan absolute toewijding vanuit beide partijen ervoor gezorgd dat het nooit tot een definitieve overeenkomst is gekomen. De consequenties hiervan liggen vooral bij de inwoners van Turkije. Zij zijn de dupe van de machtsspelletjes die door de politiek gespeeld worden met als inzet de visumverplichtingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen