Een " Level Playing Field ' op de Nederlandse huurwoningenmarkt?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-03-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door recente ontwikkelingen in de economie, wet- en regelgeving, neemt de vraag naar geliberaliseerde huurwoningen toe. In een of ‘goed’ functionerende markt, is te verwachten dat het aanbod van huurwoningen meegroeit met de vraag vanuit de markt. Uit de literatuur blijkt dat dit echter nauwelijks het geval is. Op de markt voor geliberaliseerde huurwoningen zou sprake zijn van enkele belemmeringen waardoor vertraging van de reactie van het aanbod op de vraag kunnen optreden. Diverse auteurs spreken van een ontbrekend ‘level playing field’ voor private verhuurders en veronderstellen dat er structureel sprake zou zijn van huurprijsverschillen tussen gelijkwaardige woningen van woningcorporaties en van private verhuurders. In sommige gevallen wordt zelfs gesproken van ‘oneigenlijke concurrentie’, omdat corporaties institutionele voordelen zouden hebben met gunstige financiële mogelijkheden. Deze beweringen roepen vragen op: Bestaan er daadwerkelijk structurele huurprijsverschillen in de praktijk, en zijn deze empirisch aan te tonen? Kan er dan worden gesproken van een ontbrekend ‘level playing field’? En welke factoren spelen hierin een rol? Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of er sprake is van ‘huurprijsverschillen’, door het verklaren van woninghuurprijzen, en het verschaffen van inzicht in de factoren die een rol spelen in het ontstaan van huurprijsverschillen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen