Netwerken van netwerken voor een transformeren zorg. Een kwalitatief onderzoek naar de meest effectieve inrichting van een governance binnen de regio Achterhoek

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-08-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De zorg dient door een collectieve aanpak te transformeren om in de toekomst de kwaliteit en houdbaarheid te waarborgen. In de regio Achterhoek zijn drie netwerken actief om het transformatieproces van de zorg te realiseren. Een vierde netwerk, 8RHK Gezond, is ingericht om samenhang te genereren tussen de netwerken. In 8RHK Gezond is behoefte aan een governance-structuur voor de aansturing van meerdere netwerken om samenhang te genereren. Het streven naar samenhang wordt mogelijk gerealiseerd door een platform-structuur binnen 8RHK Gezond. Een platform is effectief wanneer vormen van positieve feedback worden gegenereerd. De vormen zijn aantrekking, leren en synergie. Geconcludeerd kan worden dat om tot aantrekking te komen het vertrouwen tussen actoren en de aanwezigheid van netwerkcompetenties op het platform essentieel is. Daarnaast draagt synergie bij aan het realiseren van aantrekking. Om tot synergie te komen is de aanwezigheid van netwerkcompetenties en de aanwezigheid van doelconsensus essentieel. Om tot slot het leren te bevorderen dient vertrouwen, netwerkcompetenties en doelconsensus aanwezig te zijn. Teneinde heeft ook een hoog aantal netwerkleden een negatieve invloed op het leerproces binnen een platform. Een effectief platform binnen de regio Achterhoek draagt bij aan een duurzame transformatie van de zorg.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation