The Foreign Accent effect: Hoe morele beslissingen worden beïnvloed door accenten, dilemma’s en het zien van de spreker

Keywords
Thumbnail Image
Date
2023-02-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mensen maken meer utilitaristische keuzes wanneer ze een moreel dilemma horen in een buitenlands accent. Hiervoor worden in de literatuur drie verschillende, maar gerelateerde verklaringen gegeven. Eén van die verklaringen is de psychologische afstand die participanten hebben tot de spreker. Twee aspecten die een rol kunnen spelen bij deze verklaring worden gemanipuleerd in de huidige studie: (1) het beeld dat de luisteraar van de spreker heeft en (2) hoe realistisch de luisteraars het dilemma van de spreker vinden. De resultaten lieten een significant effect zien van het type dilemma. Er werden meer utilitaristische keuzes gemaakt op dilemma’s die realistisch waren in vergelijking met dilemma’s die onrealistisch waren. Er werden echter geen effecten gevonden van het accent waarin de dilemma’s voorgelegd werden, of van het tonen van de spreker.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren