Welke aspecten van arts-patiëntcommunicatie zijn vanuit het perspectief van patiënten belangrijk in hun tevredenheid over het gesprek met de neurochirurg?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-08-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Patiënttevredenheid is een belangrijke maatstaf om de effectiviteit van gezondheidsdiensten in ziekenhuizen te evalueren. Ondanks het belang ervan, blijft de validiteit van onderzoeken op het gebied van patiënttevredenheid twijfelachtig. Het doel van deze studie was om te onderzoeken welke aspecten van arts-patiëntcommunicatie belangrijk zijn voor neurochirurgische patiënten die de preoperatieve kliniek bezoeken. Er werd een kwalitatief onderzoek verricht waarbij semigestructureerde interviews werden afgenomen bij patiënten die de neurochirurgische polikliniek bezochten voor een preoperatief gesprek bij de neurochirurg. Uit deze interviews zijn drie hoofdthema’s geïdentificeerd die volgens de perceptie van de patiënten betrekking hebben op patiënttevredenheid, namelijk; (1) patiëntgebonden factoren (2) arts gebonden factoren en (3) niet gespreksgebonden factoren. Dit onderzoek geeft daarbij meer inzicht in welke factoren van invloed zouden kunnen zijn op de patiënttevredenheid van deze patiëntengroep. Daarnaast geeft deze studie richting aan vervolgonderzoek door aan de hand van de RIAS-analyse arts-patiëntcommunicatie te analyseren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren