Oudere broers of zussen en de taalontwikkeling van Engels-Nederlandse tweetalige kinderen; Effecten van het taalgebruik en taalvaardigheid van de oudste broer of zus en het leeftijdsverschil met jongere broer of zus.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De reeds bestaande onderzoeken vinden meestal dat een positieve invloed van de oudere broer of zus op de meerderheidstaal gepaard gaat met een negatieve invloed op de minderheidstaal. Deze bevindingen zijn echter niet stabiel en een aantal factoren dienen nog onderzocht te worden. Het huidige onderzoek was gericht op het achterhalen van de rol van de oudere broer of zus in de tweetalige taalontwikkeling van zijn jongere broer of zus. Specifiek werd nagegaan of factoren van de oudste broer of zus, specifiek taalvaardigheid, taalgebruik en zijn leeftijd ten opzichte van de jongere broer of zus, een effect hadden op de ontwikkeling in woordenschat en morfosyntaxis in de twee talen. Hiertoe werden lineaire regressieanalyses uitgevoerd op een dataset met 138 simultaan tweetalige Engels-Nederlandse kinderen, waarvan 66 kinderen een oudere broer of zus hadden. Het hebben van een oudere broer of zus werd geassocieerd met een verminderde ontwikkeling van de woordenschat en morfosyntaxis in het Nederlands.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren