Het functioneren van het provinciale parlement in stemming. Een kwantitatief onderzoek naar het stemgedrag van coalitie- en oppositiepartijen in stemmingen over moties in de provinciale parlementen van Gelderland en Overijssel

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2021-03-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een kwantitatief onderzoek naar het stemgedrag van coalitie- en oppositiepartijen tijdens stemmingen over moties in de provinciale parlementen van Gelderland en Overijssel. Hierbij is onderzocht hoe dit stemgedrag kan worden geduid en welke factoren een verklaring bieden voor dit stemgedrag. Voor de verzameling van de kwantitatieve gegevens zijn middels deskresearch in totaal 1449 stemmingen over ingediende moties verzameld. Resultaat van het onderzoek is voor de provincie Gelderland drie empirische bewijzen en voor de provincie Overijssel twee empirische bewijzen die de het stemgedrag tussen coalitie- en oppositiepartijen voor een deel kunnen verklaren. Deze bewijzen hebben allemaal betrekking op de omstandigheden waaronder de stemming over een motie plaatsvindt.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation