Weerstand tegen fondsenwervende teksten. Effect van verschil in verwoording in een narratief op attitude, zelfeffectiviteit en intentie

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Goede doelen zijn afhankelijk van donaties in tijd en geld om de ondersteuning van mensen in nood te kunnen blijven bieden. Een effectieve communicatiestrategie is het gebruik van een narratief. Transportatie van de lezer speelt hierin een belangrijke rol. Wanneer een bepaald element of aspect van het verhaal in een narratief wordt aangepast aan persoonlijke ervaringen van de lezer, zou de mate van transportatie verhogen en daardoor de attitude, zelfeffectiviteit en gedragsintentie positief worden beïnvloed. In dit onderzoek is het effect van verschil in verwoording, door het al dan niet opnemen van een vergelijking van de eigen situatie van de lezer met de situatie van het slachtoffer, in een narratieve tekst op de gedragsdeterminanten attitude, zelfeffectiviteit en intentie om te doneren bestudeerd. Deze gedragsdeterminanten zijn afkomstig van Theory of Planned Behaviour.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren