Man-vrouwen en vrouwelijke echtgenoten. Queer en genderqueer mensen in Amerika, 1836-1906.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe queer en genderqueer personen gepresenteerd en geportretteerd worden in kranten van 1836 tot 1906 in Amerika. Aan de hand van een discoursanalyse wordt onderzocht hoe er werd geschreven over (gender)queer personen in kranten in deze periode in Amerika. Hierin worden de gendernormen en -idealen waarin men destijds leefde meegenomen. Hieruit zal blijken dat mensen die afweken van de norm werden gezien als iets gevaarlijks. Verder wordt er gekeken naar welke wetenschappelijke debatten er gevoerd worden over de geschiedenis van genderidentiteiten en hoe deze zich verhouden tot de (interdisciplinaire) theorie erachter.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation