Advocaat van de auteur, Over Joost de Vries' literaire posture

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-01-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het imago van de Nederlandse romanschrijver en criticus Joost de Vries wordt sterk bepaald door zijn ironieopvatting. In mijn masterscriptie heb ik het functioneren van die ironieopvatting in de totstandkoming van De Vries' zogenoemde posture onderzocht. De posture-theorie werd door de Zwitserse literatuurwetenschapper Jérôme Meizoz ontwikkeld om de zelfrepresentatie van kunstenaars te onderzoeken. In dit type onderzoek doe je gelijktijdig onderzoek naar het oeuvre van een auteur en de manier waarop een auteur zichzelf daarbuiten representeert. Het onderzoek naar de ontvangst door derden, het literaire veld, vormt ook een onderdeel van het onderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation