Reputatieschade door negatief Facebookende medewerkers

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er is onderzocht of negatieve organisatiegerelateerde berichten op Facebook invloed hebben op de reputatie van de organisatie waarbij negatieve berichten van medewerkers en consumenten en het soort bericht op basis van drie reputatiecategorieën: maatschappelijk verantwoord ondernemen, werkomgeving en producten met elkaar zijn vergeleken. 240 proefpersonen hebben deelgenomen aan een experiment. Voor én na het negatieve Facebook-bericht werd de corporate reputatie van de organisatie gemeten door middel van de algemene reputatie, categoriereputatie en merkevaluatie. De resultaten laten zien dat negatieve Facebook-berichten van zowel consumenten als medewerkers schade toebrengen aan de corporate reputatie. Daarnaast blijken negatieve Facebook-berichten van medewerkers over het onderwerp ‘werkomgeving’ meer schade toe te brengen aan de algemene reputatie en merkevaluatie dan Facebook-berichten van consumenten. Medewerk! ers en co nsumenten brengen door negatieve Facebook-berichten over het onderwerp ‘werkomgeving’ evenveel schade toe aan de categoriereputatie werkomgeving. Verder blijkt dat negatieve Facebook-berichten van medewerkers over het onderwerp ‘producten’ meer schade toebrengen aan de merkevaluatie dan Facebook-berichten van consumenten. Medewerkers en consumenten brengen door negatieve Facebook-berichten over het onderwerp ‘producten’ evenveel schade toe aan de algemene reputatie en categoriereputatie producten. Tot slot blijken medewerkers en consumenten evenveel schade toe te brengen aan de corporate reputatie door negatieve Facebook-berichten over het onderwerp ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren