Werkwoordsaspect als discoursefunctie: Performatief κελεύω in Herodotos’ Historiën.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze masterscriptie richt zich op Herodotos’ gebruik van praesens- en aoristusaspect in zijn Historiën. Door zijn toepassing van secundaire indicatieven van het werkwoord ‘κελεύω’ als casestudy te analyseren, discourseanalyse toe te passen en de performatieve waarde van dit werkwoord in perspectief te plaatsen, komt zijn gebruik van het imperfectum en de aoristus als discoursefuncties aan het licht. Er zal worden beargumenteerd dat Herodotos gebruik maakt van het imperfectum van het werkwoord ‘κελεύω’ om de aandacht van het publiek te richten op het verdere verloop van zijn narratief, terwijl zijn gebruik van de aoristus van datzelfde werkwoord de handeling van het verzoeken of bevelen simpelweg representeert als een eventualiteit zonder de focus te richten op deze handeling. Daarnaast worden een aantal passages, ontleend aan de historiografische werken De Peloponnesische oorlogen van Thoukydides en Anabasis van Xenophon, getoetst om na te gaan of dezelfde conclusies gelden voor het gebruik van deze auteurs van het imperfectum en de aoristus van het werkwoord ‘κελεύω’. Uit de analyse zal blijken dat vergelijkbare resultaten gevonden zijn voor de teksten van deze historiografische auteurs, waardoor deze conclusies ook bruikbaar zijn voor toepassing op andere teksten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren