Continuïteitsproblemen bij ziekenhuizen: een analyse van factoren en oplossingen

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-01-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Factoren die een rol spelen bij continuïteitsvraagstukken van ziekenhuizen zijn vaak niet bekend bij stakeholders en er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek worden factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de continuïteit van ziekenhuizen in de Nederlandse situatie. De doelstelling is om inzichtelijk te maken welke factoren een invloed hebben op de continuïteit en hoe de continuïteit van ziekenhuizen verbeterd kan worden. Dit heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: “Welke factoren spelen een rol bij continuïteitsvraagstukken bij Nederlandse algemene ziekenhuizen en hoe kan een ziekenhuis deze vraagstukken oplossen?”. Voor het beantwoorden van deze vraag is in de literatuur gezocht naar factoren die een rol spelen bij faillissementen. Een faillissement is de meest vergaande vorm van een continuïteitsvraagstuk: de continuïteit is het meest in het geding. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal factoren dat invloed heeft op de continuïteit van Nederlandse ziekenhuizen: 1. Financieel management 2. Algemeen management 3. Concurrentie 4. Bezetting 5. Personeelsproblemen 6. Kwaliteit Door te sturen op deze factoren kunnen ziekenhuizen hun continuïteit beter waarborgen. Uit het onderzoek blijkt dat de opvatting van de geïnterviewde respondenten is dat ziekenhuizen in het Nederlandse stelsel in staat zijn om zelf hun continuïteit te kunnen waarborgen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation