De burger aan zet : Lessen uit de praktijk: overheidsparticipatie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De revitalisering van het burgerschap is anno 2012 een actueel thema. Zowel nationale als lokale overheden besteden vandaag de dag aandacht aan nieuwe vormen van samenwerking tussen de overheid en de samenleving. Er zijn een aantal maatschappelijke en politieke ontwikkelingen gaande die ervoor gezorgd hebben dat de huidige traditionele en hiërarchische sturingsvorm niet meer goed aansluit bij de samenleving en er een grote kloof is ontstaan tussen de overheid en haar burgers. Mede door ontwikkelingen als ontzuiling, secularisatie en individualisering zijn burgers vandaag de dag zelfstandiger en kritischer geworden. Hierdoor is de wens ontstaan de mogelijkheid te krijgen kritisch en op gelijke voet met de overheid mee te kunnen denken. Burgers verwachten een nieuwe rol van overheden, waarin de overheid niet als hindermacht fungeert maar initiatief ondersteunt en faciliteert. Ook vanuit de overheid zelf is behoefte een nieuwe verhouding met de samenleving ontstaan. Vandaag de dag beschikken overheden, mede door bijvoorbeeld de financiële crisis of ontwikkelingen als demografische krimp, niet meer over de middelen en capaciteit om alle problemen daadkrachtig aan te kunnen pakken. Enkele verantwoordelijkheden zullen teruggelegd moeten worden bij de maatschappij. Zij zullen de kennis en creativiteit die in de samenleving goed vertegenwoordigd is beter moeten benutten. Het benutten van dit potentieel en stelt andere eisen aan overheden en vraagt om een nieuwe sturingsfilosofie. Door deze ontwikkelingen is aandacht voor nieuwe sturingsvormen gekomen. Nieuwe verhoudingen waarbij een hernieuwde verantwoordelijkheid voor het publieke domein vanuit de maatschappij komt en de overheid zich terugtrekt in een faciliterende rol. Burgers nemen het initiatief en de overheid ondersteunt dit. Men noemt dit ook wel overheidsparticipatie en het burgerinitiatief.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen