Leiderschap en PTSS.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2021-08-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen verschillende overheidsinstanties, zoals Defensie en Politie, lopen medewerkers een verhoogd risico om tijdens uitvoering van hun taken in aanraking te komen met traumatiserende gebeurtenissen, zoals geweldssituaties of verkeersongelukken. Om deze reden wordt getracht om medewerkers te beschermen tegen mentale klachten, waaronder in het specifiek Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). Er wordt momenteel al veel aandacht besteed aan het bieden van een zo optimaal mogelijke ondersteuning en opvang van militairen, agenten en brandweerlieden na het ervaren van een schokkende gebeurtenis. Hoewel behandelmethodes steeds effectiever worden, is er nog meer aandacht nodig voor de actieve preventie van PTSS. Deze actieve preventie heeft als doel om mensen weerbaarder te maken tegen de negatieve mentale effecten van een traumatische gebeurtenis. In het arsenaal aan preventieve tools speelt communicatie, het vooraf informeren van de doelgroep, een belangrijke rol. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of leiderschapscommunicatie een versterkende rol kan uitoefenen op de mentale veerkracht van mensen, zodat traumatische gebeurtenissen als minder heftig worden ervaren en PTSS zich minder snel ontwikkelt. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre kan een bepaald type leiderschapscommunicatie de mentale veerkracht van personen versterken, om de ontwikkeling van PTSS te voorkomen?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren