Imago, algemeen belang of artistieke ontwikkeling? Een analyse naar de verschillen in legitimeringswaarden voor de inzet op internationalisering van de cultuursector door BrabantStad en de veertien andere culturele stedelijke regio’s

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Om ervoor te zorgen dat het cultuurbestel bij de tijd blijft en het aanbod aantrekkelijk blijft voor de gehele bevolking is door de Raad voor Cultuur geadviseerd om regioprofielen te introduceren. Samenwerkende gemeentes en provincies, ofwel stedelijke regio’s, is gevraagd om gezamenlijk een profiel op te stellen waarin zij hun visie op kunst en cultuur in de regio beschrijven, die uiteindelijk bijdraagt aan de inrichting van het nationale cultuurbeleid. Hier is sprake van regionalisering in het cultuurbeleid. Aangezien de regioprofielen uiteindelijk een bijdrage leveren aan het nationale cultuurbeleid is het de vraag hoe bepaalde onderwerpen, die al enige tijd aangepakt worden op nationaal niveau, op regionaal niveau worden aangepakt. Met name het onderwerp internationalisering, die in het nationale cultuurbeleid terugkomt onder het thema ‘cultuur is grenzeloos’, is hierbij een punt van interesse. Het lijkt om een paradox te gaan: het gelijktijdig plaatsvinden van regionalisering en internationalisering in de cultuursector. Met name in het regioprofiel van BrabantStad is er een duidelijke programmalijn gewijd aan internationalisering, in tegenstelling tot de veertien andere ingediende regioprofielen. In deze scriptie is er dan ook een verklaring gezocht voor het gelijktijdig voorkomen van regionalisering en internationalisering en de waarden waarmee de stedelijke regio’s de inzet op internationalisering in hun regioprofielen legitimeren. BrabantStad is hierbij vergeleken met de veertien andere stedelijke regio’s.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren