Inclusiviteit op de Werkvloer: Test en Aanvulling van een Nieuw Model

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onlangs heeft er in de literatuur een shift plaatsgevonden van diversiteitsmanagement naar inclusiviteit. In het huidige onderzoek is er voortgebouwd op een conceptueel model van inclusiviteit in teams op het werk van Shore en collega’s (2011), dat is getest door Chung en collega’s (2020). Er is gekeken naar de relaties tussen diverse voorspellers (algemene rechtvaardigheid, diversiteitsklimaat, inclusief leiderschap en psychologische veiligheid) en inclusiviteit. Daarnaast is er gekeken of deze relaties sterker zijn voor werknemers met een hogere mate van collectivisme. In totaal hebben 145 werknemers een vragenlijst ingevuld. Met die data is er een hiërarchische multiple regressie-analyse gedaan met de voorspellers als onafhankelijke variabelen, inclusiviteit als afhankelijke variabele en de mate van collectivisme als moderator. Er werd voor twee voorspellers (inclusief leiderschap en psychologische veiligheid) een significante relatie gevonden met inclusiviteit. Ook bleek er een significant interactie-effect te zijn van algemene rechtvaardigheid en de mate van collectivisme op inclusiviteit. Deze resultaten laten zien dat inclusief leiderschap en psychologische veiligheid belangrijke voorspellers zijn voor inclusiviteit en moeten worden gekoesterd al dan niet ontwikkeld om te zorgen voor een zo hoog mogelijke inclusiviteit. Kernbegrippen: Diversiteit, inclusiviteit, teams, algemene rechtvaardigheid, diversiteitsklimaat, inclusief leiderschap, psychologische veiligheid, mate van collectivisme
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme