Hoe werken de reisverhalen van National Geographic Traveler? Een narratologisch onderzoek naar de constructie van authenticiteit in de persoonlijke reisverhalen van National Geographic Traveler

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De hoofdonderzoeksvraag van deze scriptie luidt: ‘Wat voor invloed hebben ‘bewustzijnsvoorstelling’, ‘focalisatie’, ‘codes’ en ‘hypotypose’ op de constructie van authenticiteit in de reisverhalen van National Geographic Traveler?’ Deze vraag is beantwoord door zes reisverhalen (zie Bijlage 2-7) te onderzoeken middels narratologische analyse, waarbij is voortgebouwd op McHales (1978) bewustzijnsvoorstellingsmodel, Rimmon-Kenans (1983) focalisatietheorie, Barthes’ (1970) coderingsschema en Lausbergs (1990) beschrijving van een viertal hypotypose-opwekkende linguïstische middelen. Aangaande het onderzoek omtrent de ‘bewustzijnsvoorstelling’ is bevonden dat vrije directe redes, inclusief (schijnbaar) onvertaalde en onbewerkte uitdrukkingen, werkelijkheidsgetrouwheid construeren door een bondige schrijfstijl en spreektalig woordgebruik. Aangaande het onderzoek omtrent de ‘focalisatie’ is bevonden dat geloofwaardigheid wordt geconstrueerd door (schijnbaar) objectieve omschrijvingen te geven van de omgeving en door de indruk te wekken dat: (1) informatie afkomstig is van een inwoner van de bestemming, (2) de achtergrondinformatie over de bestemming ‘historische feiten’ bevat, (3) iemand anders een (soort)gelijke omschrijving van de omgeving heeft gegeven en (4) de verteller kennis heeft van hetgeen waarover wordt gesproken. Aangaande het onderzoek omtrent ‘codes’ is bevonden dat zowel symbolische als culturele/referentiële codes herkenbaarheid construeren door verwijzingen naar herkenbare zaken als ‘praten over het weer’ en ‘het wereldkampioenschap voetbal’. Aangaande het onderzoek omtrent ‘hypotypose’ is bevonden dat levendigheid en aanschouwelijkheid geconstrueerd wordt door: (1) een gedetailleerde omschrijving van het gezegde en (objecten in) de omgeving, (2) gebeurtenissen van de reiservaring in de onvoltooid tegenwoordige tijd te plaatsen, (3) de symptomatische effecten van (objecten in) de omgeving op het hoofdpersonage te beschrijven, (4) (indirecte) lezersaansprekingen en (5) de inhoud van het gezegde aan te sluiten bij de geschetste karakters van de personages. Kortom, dit onderzoek stelt vast dat zowel de narratieve technieken ‘bewustzijnsvoorstelling’, ‘focalisatie’ en ‘codes’ als de retorische techniek ‘hypotypose’ een significante rol spelen in de constructie van authenticiteit in de reisverhalen van National Geographic Traveler.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation