Grenzen aan grensoverschrijdend openbaar vervoer : Analyse van de knelpunten in de besluitvormingsprocessen van grensoverschrijdende spoorverbindingen

Keywords
Thumbnail Image
Date
2014
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Passend binnen de Europese trend van integratie en grensoverschrijdende samenwerking is de aandacht voor grensoverschrijdende spoorverbindingen op verschillende beleidsniveaus toegenomen. De laatste jaren zijn echter veel grensoverschrijdende verbindingen gesloten. De bestaande verbindingen blijken vaak ontoereikend. Veel (lokale) overheden ontwikkelen de ambitie om regionale grensoverschrijdende spoorverbindingen te realiseren. Echter blijkt dit proces in de praktijk moeilijk: processen zijn vaak vertraagd of worden zelfs afgesteld. Welke factoren liggen hieraan ten grondslag? Hoe kan vertraging of afstel van grensoverschrijdende openbaarvervoersverbindingen worden verklaard uit het ontstaan en functioneren van de netwerken rondom deze verbindingen? Daar gaat dit onderzoek dieper op in. Aan de hand van theoretische concepten uit de Actor Netwerk Theorie worden twee casussen bekeken. Voorbeelden van deze concepten zijn een gelijke waarde die gehecht wordt aan materiële en sociale actoren, het centraal stellen van netwerken en vooral het werk dat verzet wordt om een netwerk te vormen en tot slot het vormen van netwerken middels de fasen van het translatieproces van Callon. Dit translatieproces kent de fasen problematiseren, interesseren, vastleggen en mobiliseren. De volgende casussen zijn aan bod gekomen: de reactivering van de verbinding Nijmegen-Kleef en de realisatie van de verbinding Hengelo-Bad Bentheim.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen