"Tussen gemoedelijke verhouding en scherpe tegenstelling" Beeldvormingen over moslims bij de zendelingen van het Nederlands Zendingsgenootschap in Bolaäng Mongondow (Noord-Celebes), 1905-1950.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de beeldvormingen over moslims bij de zendelingen van het Nederlands Zendingsgenootschap in de islamitische regio Bolaäng Mongondow. De periode van onderzoek loopt van 1905 tot 1950, toen het zendingsveld verzelfstandigd werd en onafhankelijke kerk ontstond. De context van Bolaäng Mongondow verschilde sterk met de Minahasa, een buurregio met een duidelijk protestants-christelijk karakter. Uit het onderzoek is gebleken dat de beeldvormingen onder de zendelingen verschilden én dat zij bovendien minder theologisch-dogmatisch gefundeerd waren. De scriptie is voor een groot gedeelte gebaseerd op archiefonderzoek en geschreven in het kader van de master Theology.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation