Het geven accounts binnen institutionele settingen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is onderzocht wat het effect is van een account in combinatie met autoriteit in organisatorische setting. Het onderzoek hanteerde de volgende onderzoeksvraag: Wat is het effect van een account en autoriteit samen op de acceptatie van een reorganisatie? Deelvragen van het onderzoek waren: Wat is het effect van autoriteit op de acceptatie van de reorganisatieboodschap? De derde vraag was: Wat is het effect van account op de acceptatie van de boodschap? De proefpersonen (N = 150), verdeeld over vier condities, lazen een reorganisatieboodschap gepresenteerd vanuit een top-down positie en een bottom-up positie in combinatie met een account of geen account. Na afloop van het experiment beantwoordden de deelnemers vragen over de intentie om bij te dragen aan de reorganisatie en hun attitude ten opzichte van het bericht. Uit de resultaten bleek dat autoriteit en account een gezamenlijk significant effect hadden op de acceptatie van de reorganisatieboodschap. Wanneer in de bottom-up conditie de reorganisatieboodschap in combinatie met een account werd gepresenteerd zorgde dit voor een significant effect en een hogere acceptatie dan wanneer er geen account werd gegeven. In de top-down conditie was het effect niet significant en verschilde de acceptatie niet. De acceptatie in deze conditie was ongeveer gelijk. In het algemeen zorgde het geven van een account voor een significant effect. In de reorganisatieboodschap zorgde het geven van een account voor een hogere acceptatiescore dan bij de afwezigheid van een account. Ter afsluiting bleek autoriteit ook een significant effect op te leveren. De acceptatie van de boodschap was hoger in de bottom-up conditie dan in de top- down conditie. Geconcludeerd kon worden dat zowel autoriteit als een account van invloed zijn op de acceptatie van de boodschap. Een reorganisatieboodschap vanuit een bottom-up positie lijkt de hoogste acceptatie met zich mee te brengen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren